Page 46 - Memòria 2013 - CCFC
P. 46ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de m
Catalunya ar
 F
Núria Casamitjana
is
eg
l·l
Consell Assessor de laboratoris clínics
Co
Lluïsa Juan
e 
d
Consell Assessor sobre la prevenció d’errors de medicació
ll 
Leonor Munell
se
on
C
Consell Assessor sobre tabaquisme de Catalunya
3 
’1
Mercè Barau
ia
òr
Consell Català de la Salut
m
Me
Jordi de Dalmases
	
Ó
SI
Consell Científic Assessor del pla de pandèmia de la grip ES
a Catalunya F
O
Núria Casamitjana
PR


Consell Consultiu Salut Pública
M. Pilar Gascón


Consell General de Participació de l’ICS

M.Pilar Gascón


Consell Tècnic de Formació Farmacèutica Continuada
Cristina Rodriguez 

M.Pilar Gascón 
Marta Riera 

Lluís Escudé


Grup de treball sobre l’atenció i prevenció de la cronicitat 
des de la farmàcia comunitària 

M. Pilar Gascón 
Rafel Guayta-Escolies

Àngels Dronda


Ortopèdia
Montserrat Gironés


Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor 

sobre la salut (POCS) 
Rafel Guayta-Escolies


Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell 
locomotor 

M. Pilar Gascón46
   44   45   46   47   48