Page 59 - Memòria 2013 - CCFC
P. 59ya
un
al
at
C
e 
s d
base de dades original de recepta electrònica. Donat que c
el servei de recepta electrònica és un servei transaccional, uti
è
amb quasi cent operacions per segon en les hores pun- ac
tes, l’explotació de dades des d’aquest mateix servei no m
ar
era el més òptim, a banda que podia afectar al rendiment  F
del propi servei de recepta electrònica. Amb l’extracció de is
llistats des de la rèplica de SIFADATA, s’aconseguiria una eg
l·l
millor fiabilitat del servei de recepta electrònica, i un millor Co
rendiment del servei d’extracció de dades pels llistats de e 
d
les OFs, a banda de permetre l’accés a les OFs a més da- ll 
des històriques seves de recepta electrònica (superior als se
on
3 mesos actuals)
C
3 
’1
Negociació i signatura del contracte amb AvantTIC per la ia
posada en marxa del producte ORACLE que permetria te- òr
m
nir, en temps real, la rèplica de dades, des de SIFARE cap Me
a SIFADATA, sense intrusió ni afectació al servei de recepta 	
A
electrònica.
GI
O
OL
Inici de la posada en marxa del Producte.
N
C
TE

SIFADATA – Facturació Electrònica:


Un dels grans objectius de SIFADATA era la transformació 

del procés actual de facturació a càrrec del CatSalut, en un 
nou procés més òptim, més fiable, més flexible, més ràpid, 

amb línia amb les noves normatives de facturació electrò- 
nica, i més econòmic.


Amb unes infraestructures com les de SIFADATA, òptimes 

per processos d’explotació de dades, com és el de factu- 
ració, el primer pas per arribar al nou procés era el de dis- 

posar de totes les dades a facturar dins d’un mateix repo- 
sitori. Amb aquest objectiu es varen dissenyar, al 2013, les 

API 4.0.0 i 5.0.0 de recepta electrònica, descrites al primer 
punt d’aquesta memòria, i a posar en marxa durant el 2013 

i 2014.


Amb unes infraestructures òptimes per a processament de 
dades, i les dades a processar dins d’un repositori únic, 

l’únic que faltava era convertir els processos de factura- 
ció en uns altres nous més òptims, més fiables, més flexi- 

bles, més ràpids, amb línia amb les noves normatives de 
facturació electrònica, i més econòmics. Per dur a terme 

aquesta tasca es va negociar i signar un contracte amb HP, 
proveïdor actual del servei de recepta electrònica.


Durant el 2013 es va fer el disseny del projecte, i es va co- 

mençar el seu desenvolupament, però fins que l’API 4.0.0 
i l’API 5.0.0 no estigueren desplegades, el projecte no es 
podia finalitzar.
59
   57   58   59   60   61