Page 64 - Memòria 2013 - CCFC
P. 64
Comunicació

8. 

Des del Consell s’han atès abastament les peticions dels 

mitjans de comunicació, tant d’àmbit general com de 
l’especialitzat, proporcionant informació sobre temes pro- 

fessionals capdavanters a l’estat i també sobre la proble- 
màtica dels impagaments.64
   62   63   64   65   66