Page 67 - Memòria 2013 - CCFC
P. 67ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
A
IC
UN
M
O
C
67
   65   66   67   68   69