Page 7 - Memòria 2013 - CCFC
P. 7ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
2 
’1
ia
òr
m
Me
	
2. El L
EL
S
ON
C
Consell
L 
E


“El Consell és l’òrgan representatiu i coordi- 
nador dels quatre Col·legis de Farmacèutics 

de Catalunya”07
   5   6   7   8   9