Page 39 - Memòria 2014 - CCFC
P. 39ya
un
al
at
C
4.3. 1a Jornada e 
1era Jornada del Consell sobre estratègia i accions per a s d
la farmàcia 2014-2016. Ara o mai: Construint el futur de la c
del Consell
uti
farmàcia
è
sobre ac
m
El 3 de juny es va celebrar la 1era Jornada d’Estratègia i Accions estratègia i ar
per a la farmàcia 2014-2016 amb el lema Ara o mai fem créixer  F
is
la farmàcia, en la qual els més de 300 farmacèutics que hi van accions eg
assistir van reflexionar sobre la potenciació d’una farmàcia més l·l
per a la Co
assistencial, la necessitat de comptar amb evidències sobre e 
l’efectivitat de la seva actuació professional i de la remuneració d
farmàcia ll 
dels serveis.
se
2014-2016
on
C
La Jornada va ser inaugurada pel president de Consell, Jordi 4 
de Dalmases, juntament amb el Conseller de Salut, Boi Ruiz, ’1
ia
el president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut òr
de Catalunya i Balears, Àlvar Net, i els presidents dels Col·legis m
Me
de Girona, Lleida i Tarragona. Ja en els discursos de l’acte 	
d’inauguració es va deixar palès la conveniència d’apostar per Ó
CI
la integració de la farmàcia en l’assistència primària i en centrar TA
l’activitat, més que en el propi medicament, en els efectes del N
E
medicament en el pacient, així com la necessitat de disposar de ES
la farmàcia que necessita i demana la societat.
R
P
RE
El panell inaugural Treballar per una farmàcia amb futur, va I 
Ó 
comptar amb la conferència del senyor Ash Soni OBE, vice SI
Chair of the English Pharmacy Board Royal Pharmaceutical So- ES
F
ciety, que va presentar el document estratègic NOW OR NE- O
VER: Shaping pharmacy for the future (Ara o mai: reformant la PR

farmàcia per al futur), on es recull les línies estratègiques princi- 
pals en les quals gira el nou model de farmàcia. En la seva ex- 

posició, el senyor Soni va argumentar que la col·laboració amb 
els altres professionals sanitaris és fonamental per a una millor 

provisió dels serveis als ciutadans i va explicar que en aquests 
moments, a Anglaterra, el serveis suposen un 20% de l’activitat 
de la farmàcia. Per la seva banda, la secretària del Consell, M. 

Pilar Gascón, amb la ponència la farmàcia comunitària a Cata- 
lunya. Construint l’estratègia 2004-2016, ha estat l’encarregada 

de fer un repàs a la situació dels serveis a Catalunya, de donar 
xifres i de traslladar el compromís de l’organització professional 

amb una línia estratègica que potencia la figura assistencial del 
farmacèutic com a criteri de futur de la professió i no només 

com a revulsiu econòmic. La senyora Gascón també va anun- 
ciar la propera posada en marxa d’una prova pilot per al segui- 

ment farmacoterapèutic a pacients crònics complexes (PCAF), 
l’ampliació del nombre de poblacions que oferiran la prova de 

detecció precoç de VIH i del cribratge de càncer de còlon durant 
l’any 2015 i la creació d’una xarxa de farmàcies sentinella, tam- 

bé de cara al proper any.


39
   37   38   39   40   41