Page 41 - Memòria 2014 - CCFC
P. 41ya
un
al
at
C
e 
Per la tarda es va fer un taller pràctic on es varen donar les eines s d
c
per poder valorar els serveis o activitats que es poden prestar uti
en funció de cada farmàcia, per identificar el públic al qual van è
ac
dirigides, per implantar el servei i per poder enregistrar les da- m
des relacionades per la seva avaluació, així com la conveniència ar
 F
d’establir un preu determinat per al servei. El taller va ser dirigit is
pel senyor Joan Carles Serra, farmacèutic i diplomat en màr- eg
l·l
queting per EADA i va comptar amb la participació de diferents Co
farmacèutics que varen compartir la seva experiència amb els e 
d
assistents detallant quins serveis ofereixen, quines altres activi- ll 
tats realitzen i com ho fan.
se
on
C
L’avaluació de la Jornada per part dels assistents constata 4 
l’interès dels temes tractats, que va ser valorat per un 89% ’1
ia
dels farmacèutics com a bastant o molt interessant. Pel que fa òr
al contingut dels diversos panells, entre el 86% i el 71% dels m
Me
assistents, els van valorar com a bastant o molt adequats. Els 	
aspectes organitzatius (organització, puntualitat, comoditat de Ó
CI
la seu, restauració i satisfacció de la Jornada) també van ser TA
valorats de forma molt positiva per assistents.
N
E
ES
R
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
F
O
PR


Inauguració de la Jornada. D’esquerra a dreta: Joaquim Nolla, President del 
Col·legi de Tarragona; Josep Aiguabella, President del Col·legi de Lleida i 

vicepresident del Consell; Jordi de Dalmases, President del Consell i del 
Col·legi de Barcelona; Boi Ruiz, Conseller de Salut; Albert Net, President de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears; Rosa Sacrest, Pre- 
sidenta del Col·legi de Girona i M.Pilar Gascón, Secretària del Consell.


41
   39   40   41   42   43