Page 42 - Memòria 2014 - CCFC
P. 42ya
un
al
at
C
e 
Per últim destacar que la Jornada va comptar amb la inestima- s d
c
ble col·laboració de laboratoris Cinfa, Esteve, Sandoz i Sanofi.
uti
è
ac
La voluntat del Consell és celebrar biennalment una Jornada en m
què es debati i es defineixin diferents aspectes relacionats amb ar
 F
la prestació de serveis professionals en l’àmbit de la farmàcia is
comunitària. La següent cita, doncs, serà a l’any 2016.
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
I 
Ó 
SI
Panell inaugural. Ash Soni OBE. Vice Chair of the English Pharmacy Board ES
F
Royal Pharmaceutical Society.
O
PR

Panell inaugural. M. Pilar Gascón, Secretària del Consell.


42
   40   41   42   43   44