Page 48 - Memòria 2014 - CCFC
P. 48



ya
un
al
at
C
4.4. XIV e 
XIV Simposium Val d’Aran. Jornades Farmacèutiques Cata- s d
lanes. Cartera de Serveis. Opció o Necessitat?
c
Simposium
uti
è
Els dies 21 i 22 de febrer al Parador Nacional de Vielha, va tenir Val d’Aran
ac
m
lloc el XVI Simposium Val d’Aran Jornades farmacèutiques amb ar
el títol Cartera de serveis. Opció o necessitat? Aquesta edició ha  F
is
estat la primera en la qual el Consell ha actuat com a organitza- eg
dor, juntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Lleida.
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
En el transcurs dels anys, aquest simpòsium biennal ha esde- I 
Ó 
vingut una trobada fixa que reuneix, en un entorn distès, a mem- SI
bres de Juntes de Col·legis de tot l’Estat i a destacats represen- ES
F
tants de l’administració per debatre temes d’actualitat.
O
PR

Enguany, l’acte d’inauguració va ser presidit pel senyor Àlex 
Moga, alcalde de Vielha, el President del Consell, Jordi de Dal- 

mases, la Presidenta del Consejo General de Colegios de Far- 
macéuticos de España, Carmen Peña i el President del Col·legi 

de Farmacèutics de Lleida Josep Aiguabella. La conferència 
inaugural sobre els avanços biotecnològics en medicaments i 
alimentació va anar a càrrec de la Professora Titular de la Uni- 

versitat de Lleida, Teresa Capell.


En la primera taula rodona sobre Cartera de Serveis: estem 
avançant?, moderada per Rosa Sacrest, Presidenta del Col·legi 

de Girona, es van explicar les diverses experiències que s’han 
dut a terme o es preveuen posar en marxa a Castella Lleó, Ma- 

drid, Biscaia i a Catalunya.


En la segona taula rodona es va tractar sobre el present i el futur 
dels Col·legis Farmacèutics, i en van prendre part el president 

del Col·legi de Sevilla, el President del Col·legi d’Astúries, la pre- 
sidenta del Col·legi de Navarra i la Presidenta del Col·legi de 

València. El President del Col·legi de Tarragona, Joaquim Nolla, 
va ser el moderador d’aquesta taula.


La cloenda oficial va anar a càrrec de Carlos Barrera, Síndic 

del Conselh Generau dera Val d’Aran, el Conseller de Salut, Boi 
Ruiz, el President del Consell, Jordi de Dalmases, la Presidenta 

del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, 
Carmen Peña i el President del Col·legi de Farmacèutics de Llei- 

da Josep Aiguabella.


48




   46   47   48   49   50