Page 51 - Memòria 2014 - CCFC
P. 51ya
un
al
at
C
e 
El senyor Eugeni Sedano, director de s d
relacions institucionals de laboratoris c
uti
Esteve i el senyor Jordi de Dalmases, è
President del Consell en el moment ac
m
de la signatura del conveni.
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
Acte conjunt El món professional pel dret a decidir
	
Ó
CI
El Consell va acordar adherir-se a l’acte organitzat per Òmnium TA
Cultural amb el lema El món professional pel dret a decidir, que N
E
va tenir lloc el 21 de juliol a l’Aula Magna de la Universitat de ES
Barcelona (UB). L’acte va comptar amb les intervencions del R
P
rector de la UB, Dídac Ramírez; de Lluís Comerón, Degà del RE
Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i responsable de Relacions I 
Ó 
Institucionals de la Intercol·legial; de Miquel Casas, cap de la SI
Unitat de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron i cate- ES
F
dràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelo- O
na; i de Muriel Casals, presidents d’Òmnium Cultural. També PR

van tenir un protagonisme destacat els Col·legis professionals 
impulsors de l’acte: el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya, el Col·legi de Periodistes 

de Catalunya, la Intercol·legial i el Consell.


Aquest acte forma part de la campanya d’Òmnium Un país nor- 
mal, en el marc de la qual s’han impulsat alguns actes sectorials 
per demostrar l’amplitud dels suports pel dret a decidir.
Representants dels diversos Col·legis 
professionals assistents a l’acte El 
món professional pel dret a decidir.
51
   49   50   51   52   53