Page 54 - Memòria 2014 - CCFC
P. 54ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
Comissió de treball de registre de professionals sanitaris ac
m
de Catalunya coordinada per l’Agència de qualitat i ava- ar
luació sanitàries de Catalunya (AQUAS)  F
is
Jordi de Dalmases
eg
l·l
Co
Comitè de Bioètica de Catalunya
e 
Pilar Salvador
d
ll 
se
Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de on
C
Catalunya 4 
Núria Casamitjana
’1
ia
òr
Consell Assessor de laboratoris clínics
m
Me
Lluïsa Juan
	
Ó
CI
Consell Assessor sobre la prevenció d’errors de medicació
TA
Leonor Munell
N
E
ES
Consell Assessor sobre tabaquisme de Catalunya
R
P
Mercè Barau
RE
I 
Ó 
Consell Català de la Salut
SI
Jordi de Dalmases
ES
F
O
Consell Científic Assessor del pla de pandèmia de la grip PR

a Catalunya 
Núria Casamitjana


Consell Consultiu Salut Pública

M. Pilar Gascón

Consell General de Participació de l’ICS

M.Pilar Gascón


Consell Tècnic de Formació Farmacèutica Continuada
Cristina Rodriguez 

M.Pilar Gascón 
Marta Riera 

Lluís Escudé 
Grup de treball sobre l’atenció i prevenció de la cronicitat 

des de la farmàcia comunitària
M. Pilar Gascón 

Rafel Guayta-Escolies 
Àngels Dronda


Ortopèdia

Montserrat Gironés


Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor 
sobre la salut (POCS) 

Rafel Guayta-Escolies

54
   52   53   54   55   56