Page 56 - Memòria 2014 - CCFC
P. 56ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
prespectiva internacional y situación en España. Madrid, 3 m
de març. Seminari 2: Envejecimiento y cronicidad: desafíos ar
 F
de la farmacia comunitaria. Madrid, 2 d’abril. Moderació a is
càrrec del President del Consell. Seminari 3: Innovación y eg
l·l
buenas prácticas en la farmacia comunitaria. Madrid, 5 de Co
maig. Seminari 4: Hacia un modelo de farmacia comunita- e 
d
ria. Madrid, 2 de juny.
ll 
se
on
VI Jornadas Farmacéuticas andaluzas. (Punta Umbria. C
Huelva, 20 i 21 de març).
4 
’1
ia
Infarma 2014, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de òr
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid (Ma- m
Me
drid, del 25 al 27 de març). Participació de membres del 	
Consell en diverses taules rodones.
Ó
CI
TA
Sessió de treball sobre l’Avantprojecte de Llei de profes- N
E
sions titulades i Col·legis Professionals, organitzada pel ES
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya R
P
(Barcelona, 8 d’abril).
RE
I 
Ó 
XX Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica SI
“Més no sempre és millor” (Barcelona, 17 de juny).
ES
F
O
XIII Jornada de la Fundació de Ciències Farmacèutiques,
PR

Cáncer de mama y cáncer colorrectal situación actual, 
programa de cribado y nuevas perspectivas, organitzada 

per la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes 
Balears (Palma de Mallorca, 26 de setembre). Participació 

de la senyora Mercè Barau, en representació del Consell, 
en la taula rodona sobre el càncer colorectal presentant la 

ponència sobre el paper de la farmàcia comunitària en la 
prevenció primària del càncer colorectal.


Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacio- 

nal Menéndez Pelayo (UIMP), ‘El espacio sociosanitario y 
los nuevos servicios de la farmacia comunitaria’. Curs pa- 

trocinat pel Cofares i l’Institut de formació Cofares (Santan- 
der, 3 i 4 de setembre).


XI Congreso Nacional de Informática y farmacia, Infofarma 

2014 (Cáceres, 17 i 18 setembre)

XIX Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, organit- 

zat pel Consejo General (Còrdova, 22, 23 i 24 d’octubre). 
Taula rodona sobre farmacia comunitaria: punto y futuro 

moderada pel senyor Jordi de Dalmases. Presentació dels 
pòsters: a) Servicios farmacéuticos concertados en Cata- 

lunya. Situación actual; b) Evaluación de la idoneidad del 
papel del Farmacéutico comunitario en el plan funcional56
   54   55   56   57   58