Page 62 - Memòria 2014 - CCFC
P. 62ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
D’esquerra a dreta: Josep Aiguabella, president del Col·legi de Farmacèutics E
de Lleida, Joaquim Nolla, president del Col·legi de Farmacèutics de Tarrago- ES
R
na, Dr. Jaume Casas, secretari de a RAFC, Dra. Carmen Peña, presidenta del P
Consejo General i de la FIP, Dr. Josep M. Ventura, president de la RAFC, Dra. RE
I 
M. Pilar Gascón, secretària del Consell i Jordi de Dalmases, president del Ó 
Consell i del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
SI
ES
F
O
PR
62
   60   61   62   63   64