Page 74 - Memòria 2014 - CCFC
P. 74ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anome- m
ar
nada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el com-  F
promís de l’organització envers les necessitats dels seus grups is
eg
d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi am- l·l
bient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparèn- Co
e 
cia), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del d
que estableix la legislació vigent.
ll 
se
on
En aquest sentit, i com en anys anteriors, s’han seguit col·laborant C
4 
amb Farmamundi, la Fundació Privada Abadia de Montserrat, ’1
2025 i amb la Fundació de la Concòrdia Farmacèutica.
ia
òr
m
Me
	
AT
Campanya l’Arbre dels petits valents
T
LI
BI
La campanya l’Arbre dels petits valents, realitzada entre octu- A
NS
bre de 2014 i gener 2015, va tenir per objectiu la captació de O
fons econòmics per a finalitzar la construcció del nou hospital P
ES
de dia del complex hospitalari materno-infantil de Sant Joan de R
déu, prevista pel primer trimestre del 2015, des d’on atendre el 

nombre creixent de nens i nenes que requereixen tractaments 
oncològics, o d’altre tipus, que s’adaptin a aquesta modalitat 
d’abordatge que no requereix ni ingrés hospitalari ni la separa- 

ció dels seu entorn familiar.


La campanya va consistir en la venda de caixetes de caramels, 
sense sucre ni gluten, expressament dissenyades i concebudes 

per aquesta campanya, que els usuaris podien adquirir a les 
farmàcies que voluntàriament varen participar al preu de 2,5 €/ 

caixa (iva inclòs). Aquest import es va destinar íntegrament a 
la captació de fons, de manera que ni la farmàcia ni el magat- 

zem de distribució van rebre cap compensació econòmica per 
la seva participació.


Des dels respectius Col·legis es va informar de la posada en 

marxa de la campanya solidària i es va demanar a les farmàcies 
la seva col·laboració. També es va habilitar un correu electrònic 

perquè les farmàcies que no estaven disposades a participar-hi 
ho comuniquessin, i així no rebre el primer expositor que es va 

distribuir massivament al resta de les farmàcies.


Així doncs, per a la campanya es va comptar amb la col·laboració 
activa i decidida dels quatre magatzems de distribució amb im- 

plantació a Catalunya (Alliance Health-Care, Cofares, FedeFar- 
ma i Hefame), que es van encarregar de la distribució i reposició 

dels expositors a les farmàcies (cada expositor conté 20 caixe- 
tes), així com del lliurament del material de promoció editat (dos 

cartells: un a l’inici i un altre de recordatori a mitja campanya).74
   72   73   74   75   76