Page 75 - Memòria 2014 - CCFC
P. 75ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
També es va comptar amb la inestimable col·laboració dels la- m
ar
boratoris Angelini, Ferrer i Sanofi, que varen costejar la campan-  F
ya de comunicació per donar a conèixer a través dels mitjans de is
eg
comunicació aquesta iniciativa.
l·l
Co
e 
Dades de la campanya:
d
ll 
2.961 se
Farmàcies participants: (95% de les farmàcies ca- on
talanes)
C
4 
’1
Nombre de caixetes venudes: 129.880
ia
òr
m
Quantitat recaptada: 324.700 €
Me
	
AT
Difusió als mitjans de comunicació: 38 falques ràdio, T
1/2 1.095.245 LI
pàgina premsa escrita i impressions en BI
premsa digital.
A
NS
O
P
ES
R

D’esquerra a dreta: Oriol Bota, director de l’Obra Social Sant Joan de Déu.; 

Anna Catasús, directora d’Assumptes Regulatoris i Relacions institucionals 
d’Angelini Farmacèutica; Manel Vera, director general de Ferrer Healthcare; 

Míriam Mañer, vocal del Consell Rector d’Hefame a Catalunya; Manuel del 
Castillo, gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu; Jordi de Dalmases, president 

del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya; Jordi Oliveras, gerent de 
Relacions Corporatives de Sanofi; LAlis Fontcuberta, Relació amb pacients 
Sanofi; Vicenç Calduch, president de Fedefarma i vicepresident de Fedifar; 

Gaspar Linares, vicetresorer de Cofares; César Martínez, president d’Alliance 
Healthcare75
   73   74   75   76   77