Page 77 - Memòria 2014 - CCFC
P. 77ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
A
IC
UN
M
O
C
77
   75   76   77   78   79