Page 85 - Memòria 2014 - CCFC
P. 85ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses i inversions 2014  F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost Realitat diferència ll 
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
se
on
SERVEIS DE PROJECTES O.F.
C
4 
’1
ia
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA	1.093.254,65	1.186.330,75	93.076,10
òr
HP 423.922,46	540.004,00	116.081,54
m
Me
ORACLE (llicències)	138.630,00
125.971,75
-12.658,25
	
Sayós & Carrera (SLA - Telecom)	59.055,86	53.000,00	-6.055,86 14
0
Sayós & Carrera (CAU)	465.480,00	465.480,00	0,00
 2
Firma Profesional	166,33	75,00	-91,33
ST
O
Assessorament Legal	6.000,00
1.800,00
-4.200,00
UP
S
S
INVERSIONS PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA	228.355,78	217.517,40	-10.838,38
RE
HP: Inversions projecte R.E. (Evolutius)	228.355,78	217.517,40	-10.838,38
P
T 
N
PROJECTE SIFADATA	198.459,66	149.570,03	-48.889,63
ME
A
TELEFÓNICA: manteniment	96.288,36 58.895,12
-37.393,24
C
(CPD, Administració, Explotació, Monitorització)
N
TA
TELEFÓNICA: manteniment	24.000,00 0,00
-24.000,00
(Fibra Oscura CPD HP - CPD TELEFONICA) 

ORACLE: manteniment (Hardware)	32.000,00	29.146,98	-2.853,02
61.527,93
ORACLE: manteniment (Llicències)	40.000,00
21.527,93

0,00
Firma Profesional	171,30
-171,30
0,00
Assessorament Legal	6.000,00
-6.000,00


PROJECTE BI	85.867,19	65.250,70	-20.616,49

HP (SAN)	0,00	0,00	0,00
ORACLE: manteniment (llicències GG+BI)	27.000,00
39.866,15
12.866,15

AVANTTIC: inversió pendent GG 2013	6.004,69	0,00	-6.004,69 
AVANTTIC: inversió pendent BI 2013	6.862,50	0,00	-6.862,50
AVANTTIC: manteniment (Correctiu GG+BI)	16.000,00	0,00	-16.000,00

AVANTTIC: inversió (Evolutiu GG+BI)	30.000,00
25.384,55
-4.615,45


PROJECTE R.E. + BI	95.000,00	95.250,02	250,02
Oracle (ACS)	95.000,00	95.250,02	250,02


PROJECTE CARTERA DE SERVEIS	251.290,60	64.905,11	-186.385,49

HP: inversió pendent 2013 (PMM)	68.909,00
44.791,00
-24.118,00
HP: manteniment (PMM, WEB SIFARE)	27.563,60
0,00
-27.563,60

HP: inversió (Atenció Farmacèutica a la Cronicitat)	137.818,00	0,00	-137.818,00
ORACLE: manteniment (llicències Portal)	17.000,00	15.985,22	-1.014,78

Assessorament Legal	0,00
1.800,00
1.800,00
Serveis disseny i traduccions	0,00
2.328,89
0,0085
   83   84   85   86   87