Page 97 - Memòria 2014 - CCFC
P. 97ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
m
r
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
 
de
l 
el
ns
o
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
I
AC
T
N
E
ES
R
P


Memòria 2014
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
97
   94   95   96   97   98