Page 10 - Memòria 2015 - CCFC
P. 10ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
2.2. Òrgans de ac
El Consell està compost per 10 membres: 4 d’ells són els conse- m
llers nats que corresponen als presidents de cadascun dels quatre ar
Govern
 F
col·legis, i 6 consellers, escollits per i entre els membres de les Jun- is
tes de Govern de cada col·legi, seguint la següent distribució: 3 pel eg
l·l
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1 pel Col·legi de Farmacèu- Co
tics de Girona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida i 1 pel Col·legi e 
d
de Farmacèutics de Tarragona.
ll 
se
on
C
5 
’1
MEMBRES DE LA JUNTA DEL CONSELL DEL COL·LEGIS ia
FARMACÈUTICS DE CATALUNYA
òr
m
Me
	
L
CONSELLERS NATS
EL
S
ON
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá President del Col·legi de Barcelona C
Sra. Rosa Sacrest i Güell President del Col·legi de Girona L 
E
Sr. Josep Aiguabella i Alentà President del Col·legi de Lleida 
Sr. Joaquim Nolla i Solé
President del Col·legi de Tarragona


CONSELLERS PER ELECCIÓ


Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Col·legi de Barcelona 

Sr. Francesc Pla i Santamans Col·legi de Barcelona 
Sra. Maria Calvo i Gil Col·legi de Barcelona 
Sra. Susanna Fornells i Pagès Col·legi de Girona 

Sr. Daniel Manso i Abizanda Col·legi de Lleida 
Sra. Àngels Dronda i Ayza
Col·legi de TarragonaRELACIÓ DE CÀRRECS

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá President 

Sr. Josep Aiguabella i Alentà Vicepresident 
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Secretària 

Sr. Joaquim Nolla i Solé
Tresorer 
Sra. Maria Calvo i Gil Vicesecretària 

Sra. Àngels Dronda i Ayza Vicetresorera 
Sra. Susanna Fornells i Pagès Vocal Autonòmica 

Sra. Rosa Sacrest i Güell Vocal
Sr. Francesc Pla i Santamans Vocal 

Sr. Daniel Manso i Abizanda
VocalDurant l’any 2015, s’han realitzat un total de 19 reunions de la Junta 

del Consell, de les quals dues han estat de caràcter extraordinari.
10
   8   9   10   11   12