Page 19 - Memòria 2015 - CCFC
P. 19ya
un
al
at
C
e 
ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT
1
s d
c
uti
Del total de les 383 ABS, el 39% tindrien alguna sol·licitud en è
ac
tràmit.
m
ar
 F
is
ABS afectades
ABS totals
ABS afectades/total
eg
l·l
Co
COFB 90 266 33,83% e 
d
COFGi 3 37 8,11% ll 
COFL 5 33 15,15% se
on
COFT 28 47 59,57% C
5 
TOTAL 126
383
32,90%
’1
ia
òr
m
TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
2
Me
	
S
Els Col·legis estan tramitant un total de 920 sol·licituds, que co- RE
F
rresponen a 784 sol·licitants. Aquestes 920 sol·licituds es distri- XI
bueixen segons la següent tipologia:COFB	COFGi	COFL	COFT	Total
Tipus de sol·licitud en tràmit 
(fins a 31/12/2014)


674	919206908 Nova oficina de farmàcia 

2	0002 Modificació de local amb canvi d’accés 

6	01310 Trasllat voluntari 
0	0000 Trasllat forçós 

0	0000
Trasllat provisional 

682	920209920
TOTALEl gruix de sol·licituds en tràmit respon a sol·licituds de noves 

oficines de farmàcia. Respecte al total de les sol·licituds de nova 
instal·lació, el 74% són tramitades pel Col·legi de Barcelona, 

l’1% pel de Girona, el 2% pel de Lleida i el 23% pel Col·legi de 
Tarragona.


SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 

NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2015)

COFB
74%


COFGi
1%COFL 2%


COFT
23%0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%19
   17   18   19   20   21