Page 30 - Memòria 2015 - CCFC
P. 30ya
un
al
at
C
e 
s d
L’activitat a dur a terme es centraria en les següents tres àrees:
c
uti
è
a)	Activitats de farmacovigilància: seguiment i notificació de ac
sospites de reaccions adverses de determinats medica- m
ar
ments amb triangle invers, dispensació de la PDD i gestió  F
d’alertes farmacèutiques.
is
eg
l·l
b)	Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments. Ob- Co
servatori de Medicaments d’Abús.
e 
d
ll 
c)	Vigilància sindròmica episòdica o contínua.
se
on
C
Per aquest projecte, s’ha treballat amb la Direcció General 5 
’1
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària i amb l’Agència de ia
Salut Pública de Catalunya, ambdós del Departament de Salut.
òr
m
Me
	
Ó
CI
CAMPANYA SETMANA SENSE FUM
TA
N
E
Per a l’edició d’aquest 2015, el Consell s’ha sumat a la Campa- ES
R
nya Setmana sense fum, organitzada juntament amb l’Agència P
de Salut Pública de Catalunya, i els professionals de la medicina RE
I 
i la infermeria comunitària -a través de la CAMFIC, la Societat Ó 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i de l’Associació SI
ES
d’Infermeria familiar i comunitària de Catalunya, respectiva- F
ment-, per transmetre als ciutadans que en els professionals O
PR
sanitaris poden trobar un aliat per abandonar el tabac.
La Campanya es va iniciar el 25 de maig i va culminar amb la 

celebració del dia Mundial sense tabac, el mateix dia 31. Entre 
les actuacions que es van dur a terme, destaca l’edició d’una 

xapa amb el lema “Et puc ajudar a deixar de fumar”, que van 
lluir metges i infermeres dels Centres d’Atenció Primària (CAP) 

i farmacèutics comunitaris, i també es va comptar amb l’edició 
electrònica d’un fulletó per als usuaris en el qual hi ha una re- 

cepta en què es prescriu “deixar de fumar” i es donen consells 
per aconseguir-ho.


A banda de les actuacions conjuntes esmentades, el Consell 

va preparar l’edició d’un cartell per penjar a les farmàcies, on 
s’apunten 10 motius per deixar de fumar, i es va posar a dispo- 
sició dels farmacèutics la guia d’intervenció farmacèutica per a 

l’abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària, editada 
l’any 2008, i l’actualització de l’apartat “Eixos del tractament del 

tabaquisme” que es va fer aprofitant la Campanya.


Amb aquesta acció, es va pretendre posicionar la farmàcia com 
a establiment de referència, amb la màxima accessibilitat, per 

a aquelles persones que es plantegen deixar de fumar i a qui 
poder donar la millor indicació per al seu cas.30
   28   29   30   31   32