Page 4 - Memòria 2015 - CCFC
P. 4

Aquest any...

1. 
L’any 2015 s’ha continuat treballant fermament 
per consolidar els serveis professionals a la far- 

màcia comunitària catalana.


4
   2   3   4   5   6