Page 41 - Memòria 2015 - CCFC
P. 41ya
un
al
at
C
e 
El 19 de novembre es va dur a terme una roda de premsa de la s d
c
Plataforma conjunta del sector sanitari per exigir responsabili- uti
tat i solucions a les administracions davant dels impagaments. è
ac
Hi van participar els representants de l’Associació Catalana m
d’Entitats de Salut (ACES), l’Associació Espanyola de Tècnics ar
 F
Ortopèdics (FETOR), Unió de petites i mitjanes residènceis (UPI- is
MIR), la Plataforma Multisectorial contra ma Morositat (PMCM), eg
l·l
la Federació d’Associacions de Farmacèutics de Catalunya (FE- Co
FAC) i el Consell.
e 
d
ll 
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
F
O
Roda de premsa conjunta. D’esquerra a dreta: Antoni Cañete, secretari ge- PR

neral de PIMEC i president de la PMcM; Vicente Botella, president d’UPIMIR; 
Jordi de Dalmases, president del CCFC; Josep González, president de 

PIMEC; Cristina Contel, presidenta d’ACES; Antoni Torres, president de la 
FEFAC; Santiago Maza, president de FETOR; Vicenç Calduch, vicepresident 

de FEDIFAR.


Així mateix, cal destacar que diversos Ajuntaments ens han fet 
arribar una Resolució del Ple en la qual s’insta i s’exigeix al Go- 

vern de la Generalitat de Catalunya la liquidació immediata dels 
deute de les farmàcies i es dóna suport a les farmàcies per la 

situació d’impagament. En concret, es tracta dels Ajuntaments 
de Vilanova i la Geltrú, Gavà, Sitges, Sant Vicenç dels Horts, 

Sant Feliu de Llobregat i Consell Comarcal del Garraf.

4.4. Altres Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració amb 

activitats
SEFAC.


Aquest 2015 s’han mantingut les reunions periòdiques amb la 
SEFAC per tractar diferents aspectes relacionats amb els ser- 

veis professionals a la farmàcia comunitària.


Les reunions amb la delegació de SEFAC-Catalunya 
s’emmarquen en el conveni de col·laboració signat l’any 2012 i


41
   39   40   41   42   43