Page 47 - Memòria 2015 - CCFC
P. 47ya
un
al
at
C
e 
Consell de Salut de Catalunya
s d
c
Jordi de Dalmases uti
M. Pilar Gascón
è
ac
m
Consell Tècnic de Formació Farmacèutica Continuada
ar
 F
Cristina Rodriguez is
M.Pilar Gascón eg
l·l
Marta Riera Co
Lluís Escudé
e 
d
ll 
Grup de treball sobre l’atenció i prevenció de la cronicitat se
on
des de la farmàcia comunitària C
M. Pilar Gascón 5 
’1
Rafel Guayta-Escolies
ia
Àngels Dronda
òr
m
Me
Ortopèdia
	
Ó
Montserrat Gironés
CI
TA
N
Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor E
sobre la salut (POCS) ES
R
Rafel Guayta-Escolies
P
RE
I 
Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell Ó 
locomotor SI
M. Pilar Gascón
ES
F
O
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
PR

Jordi de DalmasesPel que fa a les comissions i patronats d’institucions farma- 

cèutiques, els representants del Consell són:


Comissió Mixta de Pràctiques Tutelades
M.Pilar Gascón 

Joan Vilabrú 
Llorenç Lladonosa 

Palmira Jolonch


Comissió de seguiment SEFAC-Consell
M. Pilar Gascón (cofb-ccfc) 

Rafel Guayta-Escolies (ccfc)


Fundació Pharmaceutical Care
Josep Brunsó


Fundació Concòrdia Farmacèutica

Jaume Casas 
Andreu Suriol


Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mè- 

diques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
M.Pilar Gascón

47
   45   46   47   48   49