Page 56 - Memòria 2015 - CCFC
P. 56
Tecnologia

5. 

“La xarxa de Comunicacions Farmacèutica 
de Catalunya, una realitat que avança cap a 

nous projectes de serveis”


56
   54   55   56   57   58