Page 64 - Memòria 2015 - CCFC
P. 64ya
un
al
at
C
e 
s d
Redisseny, per part del nou proveïdor (Oracle OCS) de c
l’anterior arquitectura del Portal de Serveis que es va co- uti
è
mençar al 2013 amb l’anterior proveïdor (HP).
ac
m
ar
Explicació al nou proveïdor, per part del CCFC, de tot el  F
detall funcional que ha d’incorporar el nou Portal de Ser- is
veis, tant pel que fa al servei de recepta electrònica (gestió eg
l·l
d’usuaris, i llistats), com pel que fa a la gestió electrònica Co
del Programa de Manteniment amb Metadona (PMM), com e 
d
pel que fa als serveis tecnològics (TicFarma).
ll 
se
on
Desenvolupament de tots aquests aspectes funcionals, i C
testeig per part del CCFC, abans de la posada en produc- 5 
’1
ció.
ia
òr
m
Al Juny del 2015 es va fer la formació als 6 farmacèutics Me
components del GT-PMM (Grup de Treball PMM), i se’ls va 	
A
obrir el servei només per ells. Aquest cop sí, la posada en GI
producció va ser tot un èxit.
O
OL
N
Al Novembre del 2015 es va fer la formació als usuaris dels C
TE
COFs, al respecte dels serveis de recepta electrònica in- 
closos al Portal (gestió d’usuaris, gestió d’ofs, llistats de 

dispensació, facturació a càrrec del CatSalut, Business In- 
telligence), i se’ls va obrir aquests serveis només per ells.


Al Desembre del 2015 es varen començar a planificar les 

formacions a la resta de farmacèutics que estaven dins del 
PMM (155 OFs), de cara a la seva incorporació al Portal a 

partir del 2016.


La posada en marxa del Portal de Serveis per tota la resta 
d’OFs, amb tota la resta de funcionalitats, es va planificar 

pel 2016.
5.6. L’Oficina 
L’objectiu del projecte és convertir a format electrònic els Llibres 
de Farmàcia
Receptari i de Comptabilitat d’Estupefaents. Tota la gestió dels 
llibres, des de la inclusió dels corresponents apunts (integrats 

amb la dispensació de recepta electrònica), fins a la seva sig- lliure de 
natura, es farà mitjançant el PGOF de l’OF, mentre que la pre- 
papers
sentació oficial del llibre a les Administracions corresponents, 
es farà a través del Portal de Serveis. Tot el servei, incloent 

l’emmagatzematge de les dades dels llibres, es proporcionarà 
mitjançant les infraestructures de SIFADATA, sota el mateix mo- 

del de seguretat de la recepta electrònica, garantint d’aquesta 
forma el compliment de la LOPD nivell alt, requerit per aquest 

tipus de dades.


Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 
tant d’aquest projecte:
64
   62   63   64   65   66