Page 72 - Memòria 2015 - CCFC
P. 72
Comunicació

7. 

Des del Consell s’han atès abastament les peticions dels 

mitjans de comunicació, tant d’àmbit general com de 
l’especialitzat, proporcionant informació sobre temes pro- 

fessionals capdavanters a l’estat i també sobre la proble- 
màtica dels impagaments.72
   70   71   72   73   74