Page 81 - Memòria 2015 - CCFC
P. 81ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses i inversions 2015  F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost Realitat diferència ll 
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
any 2015 (EUR)
se
on
SERVEIS DE PROJECTES O.F.
C
5 
’1
ia
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA	1.042.607,52	1.163.832,07	121.224,55
òr
HP 425.766,07	567.431,00	141.664,93
m
Me
ORACLE (llicències)	139.323,15
129.401,07
-9.922,08
	
Sayós & Carrera (SLA - Telecom)	59.351,14	53.000,00	-6.351,14 14
0
Sayós & Carrera (CAU)	412.000,00	412.000,00	0,00
 2
Firma Profesional	167,16	150,00	-17,16
ST
O
Assessorament Legal	6.000,00
1.850,00
-4.150,00
UP
S
S
INVERSIONS PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA	0,00	217.512,00	217.512,00
RE
HP: Inversions projecte R.E. (Evolutius)	0,00	217.512,00	217.512,00
P
T 
N
PROJECTE SIFADATA	95.475,00	95.475,00
ME
A
Oracle (ACS)	95.475,00	95.475,00	0,00
C
N
TA
PLATAFORMA SIFADATA	199.421,96	193.313,51	-6.108,45
TELEFÓNICA: manteniment	96.769,80	96.288,36	-481,44

(CPD, Administració, Explotació, Monitorització)
TELEFÓNICA: manteniment	24.120,00	-24.120,00 

(comunicacions HP - TELEFONICA)
TELEFONICA: servidor monitorització	11.598,11	11.598,11

ORACLE: manteniment (hardware)	32.160,00
29.628,77
-2.531,23
ORACLE: manteniment (llicències)	40.200,00
52.048,27
11.848,27

Firma Profesional	172,16
150,00
-22,16
Assessorament Legal	6.000,00	3.600,00	-2.400,00


PROJECTE CARTERA DE SERVEIS	160.826,71	116.409,28	-44.417,43
HP/TELEFONICA: manteniment	67.510,00
-67.510,00

(CPD, Administració, Explotació, Monitorització Portal)
ORACLE: manteniment (hardware)	8.812,96	2.280,00	-6.532,96

ORACLE: manteniment (llicències)	50.903,75	49.539,28	-1.364,47
Manteniment PMM
20.160,00
48.500,00
28.340,00

Manteniment WEB SIFARE
13.440,00
10.500,00
-2.940,00
Disseny Gràfic
5.590,00
5.590,00
81
   79   80   81   82   83