Page 10 - Memòria 2016 - CCFC
P. 10ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
2.2. Òrgans de ac
El Consell està compost per 10 membres: 4 d’ells són els conse- m
llers nats que corresponen als presidents de cadascun dels quatre ar
Govern
 F
col·legis, i 6 consellers, escollits per i entre els membres de les Jun- is
tes de Govern de cada col·legi, seguint la següent distribució: 3 pel eg
l·l
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics Co
de Girona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida i 1 pel Col·legi de e 
d
Farmacèutics de Tarragona.
ll 
se
on
C
6 
’1
MEMBRES DE LA JUNTA DEL CONSELL DEL COL·LEGIS ia
FARMACÈUTICS DE CATALUNYA
òr
m
Me
Fins el 13 de juliol, la composició de la Junta del Consell era la se- 	
L
güent:
EL
S
ON
CONSELLERS NATS
C
L 
E
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá President del Col·legi de Barcelona 
Sra. Rosa Sacrest i Güell President del Col·legi de Girona 

Sr. Josep Aiguabella i Alentà President del Col·legi de Lleida 
Sr. Joaquim Nolla i Solé
President del Col·legi de Tarragona


CONSELLERS PER ELECCIÓ


Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Col·legi de Barcelona 

Sr. Francesc Pla i Santamans Col·legi de Barcelona 
Sra. Maria Calvo i Gil Col·legi de Barcelona 

Sra. Susanna Fornells i Pagès Col·legi de Girona 
Sr. Daniel Manso i Abizanda Col·legi de Lleida 

Sra. Àngels Dronda i Ayza
Col·legi de Tarragona


RELACIÓ DE CÀRRECS


Sr. Jordi de Dalmases i Balañá President 
Sr. Josep Aiguabella i Alentà Vicepresident 

Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Secretària 
Sr. Joaquim Nolla i Solé
Tresorer 
Sra. Maria Calvo i Gil Vicesecretària 

Sra. Àngels Dronda i Ayza Vicetresorera 
Sra. Susanna Fornells i Pagès Vocal Autonòmica 

Sra. Rosa Sacrest i Güell Vocal
Sr. Francesc Pla i Santamans Vocal 

Sr. Daniel Manso i Abizanda
Vocal10
   8   9   10   11   12