Page 12 - Memòria 2016 - CCFC
P. 12

Xifres3. 
Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats 

a Catalunya l’any 2016, quan a la distribució per edat i 

gènere i la tipologia d’exercici i/o activitat professional.


Així mateix, també conté informació detallada sobre la 
distribució geogràfica de les oficines de farmàcia 

catalanes.

12
   10   11   12   13   14