Page 15 - Memòria 2016 - CCFC
P. 15ya
n
lu
ta
Ca
 
de
COL·LEGI DE GIRONA
Vocalies Col·legi de Girona
Nombre d’adscripcions
s 
c
uti
Alimentació i Nutrició
279
è
ac
Atenció Farmacèutica	318
m
r
Dermofarmàcia
512
Fa
Distribució	5
s 
gi
Distribució medicaments ús animal
13
e
l·l
Farmacèutics Titulars i Salut Pública	13
Co
Farmàcia Hospitalària
52
 
de
Homeopatia i Fitoteràpia	208
l 
el
Indústria
7
ns
Laboratoris clínics	52
o
C
Oficina de farmàcia
650
6 
’1
Òptica i acústica audio. Ortopèdia	83
ia
Ortopèdia
212
òr
m
De número (adjunts, substituts i altres professionals)	289
Me
	
Total
2.693
S
E
R
F
XI
COL·LEGI DE LLEIDA
Vocalies Col·legi de Lleida
Nombre d’adscripcionsAlimentació
167
Analistes	24

Farmacèutics d’institucions i Salut Pública
41

Formació continuada, docència i recerca	535
Indústria, distribució farmacèutica i medicaments veterinaris	148

Oficina de farmàcia	343

Ortopèdia, òptica, optometria i audiopròtesi
46
Serveis de Farmàcia i Dipòsits de medicaments	25

Total
1.329

COL·LEGI DE TARRAGONA
Vocalies Col·legi de Tarragona
Nombre d’adscripcionsAlimentació, Nutrició i Dietètica	110
Analistes
58

Dermofarmàcia	357

Farmacèutics adjunts
239
Farmacèutics d’hospital	40

Farmacèutics d’indústria
16
Farmacèutics de magatzems de distribució	8

Homeopatia i fitoteràpia
47

IFM, medi ambient i administracions públiques	23
Oficina de farmàcia
378

Òptometria, òptica i acústica audiomètrica	23

Ortopèdia
54
Promoció i docència professional	4

Total
1.35715
   13   14   15   16   17