Page 2 - Memòria 2016 - CCFC
P. 2


Memòria 2016 

Direcció i Coordinació
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya


Disseny

María Luque

c 
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya 
C/ Girona, 64-66, 1er pis 

08009 BARCELONA 
Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03

E-mail: consell@ccfc.cat


2
   1   2   3   4   5