Page 22 - Memòria 2016 - CCFC
P. 22ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
Així, el mateix gràfic anterior però a escala logarítmica (base uti
10), permet visualitzar més gràficament la distribució de les è
ac
sol·licituds pendents de resolució pels Col·legis, segons els 6 m
motius categoritzats.
r
Fa
s 
gi
DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ e
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2016)
l·l
Co
 
de
l 
COFB 1 el
ns
o
COFGi 2 C
6 
’1
COFL
ia
3
òr
m
Me
COFT	4 	
S
E
5
R
F
XI
60	10	100
1.000


El següent gràfic mostra la distribució global de les sol·licituds 

pendents de resolució per part dels Col·legis, segons els motius:DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ 

SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2016)
1 62,65%2 4,61%


3 6,47%


4 26,27%5 0% 


6 0%0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


22
   20   21   22   23   24