Page 31 - Memòria 2016 - CCFC
P. 31ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
Activitat 4. VIGILÀNCIA DE MEDICAMENTS SUBJECTES A SEGUIMENT ADDICIONAL (	)
uti
è
698 notificacions per part de 18 farmàcies (medicaments	MPOC i incontinència urinària ac
m
d’urgència). r
14 sospites RAM detectades, 2 d’elles notificades a través de targeta groga.
Fa
s 
gi
Activitat 5. SEGUIMENT DISPENSACIÓ DE LA PINDOLA POSTCOITAL (PDD)
e
l·l
Co
205 notificacions per part de 17 farmàcies.  
de
Recollida de la PDD: 88,3% dones ( =28 anys); 11,7% homes (=24 anys) l 
56,6% no primeres dispensacions. el
ns
8 sospites RAM detectades.
o
C
6 
Activitat 6. MONITORITZACIÓ DE L’ABÚS O ÚS RECREATIU DE MEDICAMENTS (OMA)
’1
ia
òr
49 notificacions per part de 10 farmàcies. m
En el 61,2% usuaris homes; 81,6% usuaris autòctons i en el 32,7% d’usuaris entre 46-55 anys. Me
	
Medicaments implicats: Benzodiazepines, Codeïna, Metilfenidat, Tramadol, Clometiazol, Ó
Salbutamol, Fentanil i anàlegs i Tamoxifèn, entre d’altres.
I
AC
T
EN
S
E
Així mateix, en el marc del XX Congreso Nacional Farmacéutico, PR
E
dut a terme del 10 al 20 d’octubre a Castelló, es van presentar R
dos pòsters referits a la prova pilot de la xarxa de farmàcies Ó I 
I
sentinelles.
SS
E
OF
R
P
31
   29   30   31   32   33