Page 33 - Memòria 2016 - CCFC
P. 33ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
La campanya va tenir una durada de 40 dies i hi van participar ac
370 farmàcies de l’Eixample dret, a Barcelona ciutat, Osona, Va- m
r
llès Oriental, Vallès Occidental i Terres de l’Ebre, que van rebre Fa
una formació específica com a pas previ a la seva participació, s 
gi
40 Ajuntaments i 105 centres d’atenció primària i centres hos- e
pitalaris.
l·l
Co
 
Un total de 3.294 persones es van prendre el pols a la farmàcia, de
l 
de les quals 193 van ser derivades per confirmar la detecció el
d’una possible arítmia cardíaca.
ns
o
C
Per a la difusió de la campanya es va elaborar i editar diferent 6 
material promocional.
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
I
AC
T
EN
S
E
PR
E
R
Ó I 
I
SS
E
OF
R
P
Adhesiu identificatiu per a les Cartell de la Campanya.
farmàcies adherides a la 

Campanya.
33
   31   32   33   34   35