Page 4 - Memòria 2016 - CCFC
P. 4

Aquest any...

1. 
L’any 2016 s’ha seguit treballant en la consolidació 
dels serveis professionals a la farmàcia comunitària, 

d’acord amb la línia estratègica del Consell.


4
   2   3   4   5   6