Page 45 - Memòria 2016 - CCFC
P. 45ya
n
lu
ta
Ca
 
La taula rodona medicamentos financiados: precio y modelos de
s 
de retribución, va ser moderada per Francesc Pla, vocal del c
Consell, i hi van participar com a ponents, Antoni Gilabert, ge- uti
è
rent de Farmàcia i del Medicament del CatSalut, Eugeni Seda- ac
no, director de Relacions Institucionals de Laboratori Esteve, m
r
Rosa Sacrest, Presidenta del Col·legi de Girona i directora clíni- Fa
ca territorial de farmàcia de l’Hospital de Girona Josep Trueta, i s 
gi
Luis Amaro, secretari general del Consejo General. En aquesta e
taula es van valorar diverses possibilitats de finançament tant al l·l
Co
nostre país com a la resta de la Unió Europea, així com el valor  
afegit de l’atenció farmacèutica en els diversos àmbits.
de
l 
el
La sessió del 27 de febrer es va iniciar amb la taula rodona Acce- ns
so a los medicamentos: rol fundamental de la farmàcia, moderada o
C
per Joaquim Nolla, President del Col·legi de Tarragona, i que va 6 
comptar amb la participació de Vicenç Calduch, President de Fe- ’1
ia
defarma, Enrique Ordieres, President de Cinfa, Marta Fernàndez- òr
Teijeiro, Presidenta del Col·legi de Cantabria i David Elvira, Director m
Me
del CatSalut. En aquesta taula es va fer incidència en el dret dels 	
ciutadans a l’accés equitatiu de medicaments segurs, eficaços i Ó
I
de bona qualitat, dret que es garanteix amb l’actual planificació AC
farmacèutica i amb la xarxa de distribució de medicaments que T
EN
facilita que aquests arribin ràpidament a tots els punts de la geo- S
grafia; també es va posar sobre la taula la necessitat de trobar una E
PR
manera correcta de valorar, social i econòmicament aquest servei.
E
R
Ó I 
La conferència de clausura amb el títol La farmàcia en el mundo I
va ser pronunciada per Carmen Peña, Presidenta de la Federa- SS
E
ció Internacional de Farmacèutics, qui va exposar els diversos OF
tipus i les possibles vessants de l’exercici professional farma- R
P
cèutic d’arreu.


L’acte de Clausura va comptar amb Luis Carlos Medina, Vice- 
síndic del Conselh Generau dera Val d’Aran, David Elvira, Direc- 

tor del CatSalut, en representació del Conseller de Salut Antoni 
Comín, Jordi de Dalmases, President del Consell, Jesús Aguilar, 

President del Consejo General i Daniel Manso, Vice-president 
del Col·legi de Lleida.Acte de cloenda

45
   43   44   45   46   47