Page 48 - Memòria 2016 - CCFC
P. 48ya
n
lu
ta
Ca
 
La conferència magistral de la Jornada va ser a càrrec de Debo- de
s 
rah Evans, English Pharmacy Board of the Royal Pharmaceutical c
Society, qui va explicar en què consisteix la xarxa de farmàcies uti
è
Healthy Living Pharmacies, centrada en la promoció de la salut i ac
la prevenció de la malaltia.
m
r
Fa
La xarxa es va iniciar al 2009, quan es va identificar el paper s 
gi
rellevant que podia tenir la farmàcia en la salut comunitària en e
una zona desafavorida del sud del país. El model Healthy Living l·l
Co
Pharmacies reuneix tots els serveis de la farmàcia comunitària  
i ofereix una eina de desenvolupament organitzatiu, una visió i de
l 
objectius comuns i una marca de qualitat que els usuaris poden el
reconèixer. En aquest sentit, permet actuar en l’optimització del ns
medicament, el benestar per aconseguir una vida sana, el su- o
C
port a l’autocura, i sobretot en el camp de les malalties cròni- 6 
ques, a ajudar a la gent a viure de forma independent.
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
I
AC
T
EN
S
E
PR
E
R
Ó I 
I
SS
E
OF
R
P

Deborah Evans en un moment de la conferència Healthy Living 
Pharmacies.Imatge de la sala en la conferència Healthy Living Pharmacies.

48
   46   47   48   49   50