Page 52 - Memòria 2016 - CCFC
P. 52ya
n
lu
ta
Ca
 
Finalment, Pere Ibern, del Centre de Recerca en Economia de de
s 
la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, després de reflexionar c
sobre la compensació segons el valor i els resultats de l’activitat uti
è
professional farmacèutica, va concloure que el model retributiu ac
ideal és aquell que té dos grans pilars: una part fixa, que inclou m
r
allò que es fa, i una part variable, segons el valor dels resultats i Fa
en funció dels indicadors.
s 
gi
e
Les conclusions de la Jornada varen ser exposades per Joa- l·l
Co
quim Nolla, President del Col·legi de Tarragona, i l’acte de clo-  
enda va ser dut a terme pels quatre Presidents.
de
l 
el
ns
o
C
6 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
I
AC
T
EN
S
E
PR
E
R
Ó I 
I
SS
E
OF
D’esquerra a dreta: Joaquim Nolla, Jordi de Dalmases, Rosa Núria R
Aleixandre i Josep Aiguabella. Presentació de les conclusions i clo- P

enda de la Jornada.
Assistents de la Jornada en un recés.

52
   50   51   52   53   54