Page 66 - Memòria 2016 - CCFC
P. 66ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
El senyor Benet Fité va ser el primer vocal d’oficina de farmà- ac
cia de la Junta de Govern del Col·legi de Barcelona i ha estat m
r
membre destacat de diverses societats científiques com son la Fa
Fundació Pharmaceutical Care i la Societat Catalana de Farmà- s 
gi
cia Clínica.
e
l·l
Co
L’acte de lliurament va celebrar-se en la sessió inaugural del  
curs acadèmic 2017.
de
l 
el
Per altra banda, el 4 d’abril va tenir lloc una nova edició del lliu- ns
rament de premis que atorga la publicació professional Correo o
C
Farmacéutico a les ‘Millors Iniciatives de Farmàcia de l’Any’, 6 
corresponents a l’any 2015.
’1
ia
òr
En la categoria de ‘Atenció Farmacèutica i Educació Sani- m
Me
tària’, un dels premis va recaure en el Consell i el Departament 	
de Salut per la Xarxa de farmàcies sentinelles.
Ó
I
AC
Cal recordar que amb els Premis Correo Farmacéutico, aquesta T
EN
publicació reconeix la tasca diària d’aquelles persones, institu- S
cions o empreses que amb la seva aportació han ajudat a millo- E
PR
rar el món de la farmàcia, l’atenció farmacèutica i la salut.
E
R
Ó I 
I
SS
E
OF
R
P


Recollida de guardons: Pilar Gascón (Consell), la sisena començant per l’esquerra

66
   64   65   66   67   68