Page 67 - Memòria 2016 - CCFC
P. 67ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
m
r
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
 
de
l 
el
ns
o
C
6 
’1
ia
òr
m
Me
Tecnologia
	
Ó
5. I
AC
T
N
E
ES
R
P


“La xarxa de Comunicacions Farmacèutica 
de Catalunya, una realitat que avança cap a 

nous projectes de serveis”


67
   65   66   67   68   69