INSTITUCIONAL

CONCÒRDIA FARMACÈUTICA

Col·lecció Concòrdia

La Col·lecció Concòrdia Farmacèutica, avui sota la tutela del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, vol ser un referent en la conservació, estudi i difusió del Patrimoni Farmacèutic. Al servei dels investigadors i col·legiats farmacèutics, deu el seu fons a l’activitat duta a terme per la Fundació Concòrdia Farmacèutica. 

La col·lecció està forjada gràcies als donatius desinteressats de moltes oficines de farmàcia catalanes al llarg dels últims trenta anys. Aquesta tasca ha donat lloc a un recull d’objectes preuats de col·leccionisme, considerats avui patrimoni cultural per la seva dimensió comunicadora, artística, social i científica i constitueixen un important apartat en l’estudi de la professió farmacèutica.

 

Orígens

La Fundació Concòrdia Farmacèutica va ser una entitat, qualificada de benèfica de tipus cultural que tenia com a finalitats bàsiques salvaguardar i donar a conèixer el patrimoni històric i professional de la farmàcia catalana.

Fundada al 1998 per un grup de farmacèutics preocupats per la dispersió i destrucció del patrimoni històric del seu exercici professional.

Inspirada per la personalitat emblemàtica del seu President, el Sr. Manuel Subirà i Rocamora, el compromís del seu Patronat i l’esperit dels seus voluntaris, que de manera desinteressada van assistir a aquelles farmàcies que fruit d’una remodelació, un traspàs o un tancament, es veien impossibilitades de mantenir un patrimoni històric rellevant i íntimament relacionat amb una història familiar, professional i pròpia.

La Concòrdia, fent honor al seu nom, va ser la primera entitat catalana que va aconseguir posar d’acord les voluntats i els esforços dels diversos estaments farmacèutics, públics i privats de Catalunya per una acció conjunta de salvaguarda del patrimoni farmacèutic.

Objectius i activitats

 • Salvaguarda i protecció del patrimoni material i documental de l’exercici professional farmacèutic català.

 • Col·laborar amb totes aquelles entitats que en comparteixen l’esperit i la voluntat de consecució dels seus objectius parcial/activitats relacionades:

Patrimoni

 • Assistència als farmacèutics i farmacèutiques (o posar professionals) en la selecció del patrimoni existent encara en els seus emplaçaments d’origen en les seves farmàcies/ laboratoris o altres espais privats. – Catalogació i estudi.
 • Conservació del patrimoni, registre documental i digital, recerca d’informació relacionada, datació, autoria i marc d’utilització.

Comunicació i difusió

 • Divulgació del patrimoni i de la història a través de diferents plataformes relacionades amb la història i el patrimoni farmacèutic:
  •  Web fundació concòrdia (en actualització)
  • Web Xarxa de Museus de Farmàcia de Catalunya
  • Web Pharmakoteca base de dades de medicaments antics.
 • Exposicions pròpies o externes temàtiques (Facultat de Farmàcia, Col·legis professionals… 
 • Assistir als museus en projectes expositius o teatralitzacions complementant els altres entitats i visibilitzant el patrimoni en diferents espais físics. 
 • Articles divulgatius i presentació a Congressos, donar suport a publicacions així com a altes institucions com la Real Acadèmia de Farmàcia o la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia

Recerca i formació, temes en marxa:

 • Farmàcies antigues, sagues de farmacèutics i personalitats històriques relacionades amb l’evolució de la farmàcia catalana.
 • Evolució de la terapèutica i la farmacologia a través de l’estudi dels medicaments i la documentació conservada en les medicateques.
 • Farmàcia societat: evolució del paper social del farmacèutic/a, assistència al malalt, consell i educació sanitària…
 • El paper de la comunicació científica en ciències de la salut en la societat

El fons

El fons s’emmarca en l’àmbit de la Història de la Ciència i la Tècnica, especialitzada en Ciències de la Salut, concretament en Història de la Farmàcia en l’àmbit territorial català. El marc temporal que engloba de forma genèrica és mitjans del segle XIX i tot el XX, reflex de gran part del període de la industrialització del medicament a Catalunya. De les diferents col·leccions cal destacar-ne 3, permeten que la fundació sigui un complement valuós a altes col·leccions existents en el territori català:

Documentació i Arxiu

 • Documentació inèdita d’història de farmàcies antigues de Catalunya, inclou una col·lecció de receptaris antics. o
 • Documentació de material publicitari un gran número de formats diferents: anuncis de premsa, cartells, ventalls. Cal destacar la col·lecció d’etiquetes de farmàcies, font d’informació molt valuosa i que creix amb cada nova donació.

Estris i Aparells

 • Farmàcia tradicional: instruments de mesura, aparells per a la confecció tècnica del medicament així com per a la conservació, dispensació i administració. o
 • Farmàcia pre-industrial: objectes relacionats amb els primers laboratoris farmacèutics, primer annexos a les farmàcies i posteriorment exemples de l’evolució tècnica del medicament en època contemporània.

Mediateca 

Col·lecció d’especialitats antigues i Medicaments emblemàtics.

Com col·laborar?

Donacions

Participar en l’empresa col·lectiva de protecció del patrimoni farmacèutic amb la donació de material, evitant la destrucció i desaparició. Consulteu la política d’acceptacio de donacions.

Informació

Aportant estudis i informació referent a sagues de farmacèutics o de farmàcies, documentació i tradicions orals.

Voluntariat – El Grup de Santa Magdalena

Reben el seu nom en nom de Santa Magdalena, patrona dels Farmacèutics Barcelonins. Són ells els que des dels inicis, que van fer possible el bon funcionament de l’entitat i que avui encara perduren. Persones de l’àmbit farmacèutic que es dediquen a recollir, fotografia, classificar i en definitiva salvar de la desaparició part del patrimoni històric farmacèutic.

Contacta’ns

Per més informació sobre com col·laborar contacta’ns a consell@ccfc.cat