INSTITUCIONAL

CONCÒRDIA FARMACÈUTICA

Fundació Concòrdia Farmacèutica

http://www.concordiafarmaceutica.cat

La Fundació Concòrdia Farmacèutica, avui sota la tutela del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, vol ser un referent en la conservació, estudi i difusió del Patrimoni Farmacèutic. Al servei dels investigadors i col·legiats farmacèutics, deu el seu fons a l’activitat duta a terme per la Fundació Concòrdia Farmacèutica. 

La Col·lecció Concòrdia està forjada gràcies als donatius desinteressats de moltes oficines de farmàcia catalanes al llarg dels últims trenta anys. Aquesta tasca ha donat lloc a un recull d’objectes preuats de col·leccionisme, considerats avui patrimoni cultural per la seva dimensió comunicadora, artística, social i científica i constitueixen un important apartat en l’estudi de la professió farmacèutica.

Missió

La Fundació Concòrdia Farmacèutica és una entitat, qualificada de benèfica de tipus cultural que té com a finalitats bàsiques salvaguardar i donar a conèixer el patrimoni històric i professional de la farmàcia catalana.

La Concòrdia, fent honor al seu nom, va ser la primera entitat catalana en aconseguir posar d’acord les voluntats i els esforços dels diversos estaments farmacèutics de Catalunya, públics i privats, per una acció conjunta de salvaguarda del patrimoni farmacèutic.

Orígens

Va ser fundada al 1998 per un grup de farmacèutics independents, preocupats per la dispersió i destrucció del patrimoni històric del seu exercici professional.

Inspirada per la personalitat emblemàtica del seu President, el Sr. Manuel Subirà i Rocamora, el compromís del seu Patronat i l’esperit dels seus voluntaris, en la tasca desinteressada d’assistir a aquelles farmàcies que, fruit d’una remodelació, un traspàs o un tancament, es veien impossibilitades de mantenir un patrimoni històric rellevant i íntimament relacionat amb una història familiar, professional i pròpia.

Valors

 • Vetllem per la salvaguarda i protecció del patrimoni material i documental de l’exercici professional farmacèutic català.
 • Volem col·laborar amb totes aquelles entitats que comparteixen aquest esperit i voluntat a través de la consecució dels nostres objectius estratègics principals: 

Acció patrimonial

 • Salvaguarda i protecció: Assistim als i les farmacèutiques, així com als seus familiars, en la selecció del patrimoni existent encara en el seu emplaçament d’origen, en les seves farmàcies, laboratoris o altres espais privats.
 • Catalogació i estudi: Conservem el patrimoni, elaborant un registre documental i digital a disposició de professionals i investigadors. Fem recerca del seu context d’utilització, datació i autoria.

Difusió i interacció territorial

 • Divulgació a través de la col·laboració amb diferents plataformes relacionades amb la història i el patrimoni farmacèutic:
 1.  Xarxa de Museus de Farmàcia de Catalunya > https://www.xmf.cat/
 2. Pharmakoteca: base de dades de medicaments antics > https://www.ub.edu/pharmakoteka/
 • Disseny d’exposicions pròpies i col·laboracions externes amb la voluntat de visibilitzar el patrimoni farmacèutic i científic i promoure’n l’accés a diferents públics.

Educació i recerca

 • Farmàcies antigues, sagues de farmacèutics i personalitats històriques relacionades amb l’evolució de la farmàcia catalana.
 • Evolució de la terapèutica i la farmacologia a través de l’estudi dels medicaments i la documentació conservada en les medicateques.
 • Farmàcia i societat, l’evolució del paper social del farmacèutic/a, assistència al malalt, educació i conscienciació social.
 • El paper de la comunicació científica en la interacció de les ciències de la salut i la societat

El fons

El conjunt patrimonial s’emmarca en l’àmbit de la Història de la Ciència i la Tècnica, especialitzada en Ciències de la Salut, concretament en Història de la Farmàcia en l’àmbit territorial català. El marc temporal que engloba de forma genèrica ens situa a mitjan del segle XIX i ens porta al XX, reflex de gran part del període d’industrialització del medicament a Catalunya. De les diferents col·leccions cal destacar-ne tres, les quals permeten que la Fundació sigui un complement valuós per altes col·leccions existents en el territori català: 

Documentació i Arxiu

 • Documentació inèdita d’història de farmàcies antigues de Catalunya, inclou una col·lecció de receptaris antics. 
 • Documentació de material publicitari en un gran número de formats diferents: anuncis de premsa, cartells, ventalls. Cal destacar la col·lecció d’etiquetes de farmàcies, font d’informació molt valuosa i que creix amb cada nova donació.

Estris i Aparells

 • Farmàcia tradicional: instruments de mesura, aparells per a la confecció tècnica del medicament així com per a la conservació, dispensació i administració. 
 • Farmàcia pre-industrial: objectes relacionats amb els primers laboratoris farmacèutics, primer annexos a les farmàcies i posteriorment exemples de l’evolució tècnica del medicament en època contemporània.

Mediateca 

Col·lecció d’especialitats antigues i Medicaments emblemàtics.

Com col·laborar?

Donacions

Participant en l’empresa col·lectiva de protecció del patrimoni farmacèutic amb la donació de material, evitant la destrucció i desaparició. Consulteu la política d’acceptacio de donacions.

Informació

Aportant estudis i informació referent a sagues de farmacèutics o de farmàcies, documentació i tradicions orals.

Voluntariat – El Grup de Santa Magdalena

Col·laborant amb el nostre programa de voluntariat. 

El Grup de Santa Magdalena deu el seu nom a Santa Magdalena, patrona dels Farmacèutics Barcelonins des del s. XVI. Són ells els que des dels inicis van fer possible el bon funcionament de l’entitat. Persones de l’àmbit farmacèutic que es dediquen a recollir, fotografia, classificar i en definitiva salvar de la desaparició part del patrimoni històric farmacèutic.

Contacta’ns

Per més informació sobre com col·laborar contacta’ns a consell@ccfc.cat