Els Col·legis

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya agrupa els quatre Col·legis Oficials de Farmàcia a Catalunya:

 

www.cofb.cat

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB)

www.cofgi.cat

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona (COFGi)

www.coflleida.cat

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida (COFLl)

www.coft.cat

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT)