Hipertensió arterial

La presa de la pressió arterial, així com el seguiment i control dels pacients hipertensos, és una de les activitats més esteses a les farmàcies del nostre entorn. Per convertir aquesta activitat en un veritable servei assistencial i dotar-lo del rigor i la credibilitat que requereix la xarxa de farmàcies que el presten, des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) s’ha elaborat la “Guia per a l’abordatge de la Hipertensió arterial a la farmàcia comunitària”. Aquesta guia, compta amb la revisió del Pla Director de l’Aparell Circulatori del Departament de Salut,  de la Gerència del medicament del Servei Català de la Salut i de la Secció catalana de la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i Comunitària.

El farmacèutic trobarà al seu interior des de les condicions per la correcta determinació de la pressió arterial, el protocol d’actuació per al seu cribratge, les principals activitats de prevenció primària i també posa èmfasi en l’atenció i seguiment de pacients amb hipertensió arterial diagnosticada, incloent la detecció i resolució de potencials problemes relacionats amb la medicació antihipertensiva, així com també d’aquelles situacions que requereixen d’especial seguiment. 

Aquesta guia pretén doncs, ser una eina que faciliti actuacions homogènies que posicionin la farmàcia i a tots els farmacèutics i farmacèutiques que hi treballen com a actors estratègics en l’abordatge de la hipertensió arterial de forma col·laborativa amb altres  professionals sanitaris.