Junta 2008-2012

Consellers Nats

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President COFB)

Sr. Carles Conejero i Lobos (President COFGI)

Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President COFL)

Sr. Andreu Suriol i Ribé (President COFT)

Consellers per Elecció

Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)

Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)

Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)

Sr. Lluís Pla i Cama (COFGI)

Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)

Sra. Anna Sánchez i Farré (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Tresorer: Sr. Carles Conejero i Lobos (COFGi)
Vice Tresorer: Sr. Lluís Pla i Cama (COFGi)
Vocal Autonòmic: Sr. Andreu Suriol i Ribé (COFT)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Anna Sánchez i Farré (COFT)

Deixa un comentari