Junta 2012-2016

La Junta del Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya va prendre possessió el 13 de juliol de 2012, i estava formada per:

Consellers Nats

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President del Col•legi de Barcelona)
Sra. Rosa Sacrest i Güell (Presidenta del Col•legi de Girona)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President del Col•legi de Lleida)
Sr. Joaquim Nolla i Solé (President del Col•legi de Tarragona (*)

Consellers per Elecció

Sra. Maria E. Calvo i Gil (Col•legi de Barcelona)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (Col•legi de Barcelona)
Sr. Francesc Pla i Santamans (Col•legi de Barcelona)
Sra. Susanna Fornells i Pagés (Col•legi de Girona)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (Col•legi de Lleida)
Sra. Àngels Dronda i Ayza (Col•legi de Tarragona)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Tresorer: Sr. Joaquim Nolla i Solé (COFT)
Vice Tresorera: Sra. Àngels Dronda i Ayza (COFT)
Vocal Autonòmic: Sra. Susanna Fornells i Pagés (COFGi)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Rosa Sacrest i Güell(COFGi)

 

(*) des del novembre del 2012