Junta Actual

Junta Actual
D’esquerra a dreta, els membres de la junta actual: Antoni Veciana, Xavier Robusté,
Rosa Núria Aleixandre, Sílvia Pallàs, Jordi Casas, Josep Brunsó, Montserrat Gironès, Núria Bosch, Guillermo Bagaría, Maria Enrique-Tarancón

La darrera Junta del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va prendre possessió el 5 d’agost de 2020, i està formada per:

Consellers Nats

Sr. Jordi Casas i Sánchez (President del Col·legi de Barcelona)
Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols (Presidenta del Col·legi de Girona)
Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmàs (Presidenta del Col·legi de Lleida)
Sr. Antoni Veciana i Nogués (President del Col·legi de Tarragona)

Consellers per Elecció

Sra. Montserrat Gironès i Saderra (Col·legi de Barcelona)
Sra. Núria Bosch i Sagrera (Col·legi de Barcelona)
Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (Col·legi de Barcelona)
Sr. Josep Brunsó i Teixidor (Col·legi de Girona)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (Col·legi de Lleida)
Sr. Xavier Robusté i Folch (Col·legi de Tarragona)

Relació de càrrecs

President: Sr. Jordi Casas i Sánchez (COFB)
Vicepresidenta: Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols (COFGi)
Secretària: Sra. Montserrat Gironès i Saderra (COFB)
Vicesecretària: Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmàs (COFL)
Tresorer: Sr. Antoni Veciana i Nogués (COFT)
Vicetresorera: Sra. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Vocals: Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova
Sr. Josep Brunsó i Teixidor
Sra. Sílvia Pallàs i Satué
Sr. Xavier Robusté i Folch
(COFB)
(COFGi)
(COFL)
(COFT)