CatSalut i CCFC signen un conveni estratègic per fomentar el desplegament de l’atenció farmacèutica comunitària en el Sistema públic de Salut

  • El Conveni suposa un gran pas per la integració de la farmàcia, permetent que esdevingui un punt d’atenció comunitària més dins del sistema de salut. Aquesta integració es farà visible a tot el sistema sanitari i a la ciutadania mitjançant l’adopció de la marca “/Salut” per part de les farmàcies en els casos que es considerin adients
  • Els projectes en què es concretarà el conveni, caracteritzat pel model de coordinació entre diferents nivells assistencials, estan relacionats amb 3 grans àmbits: promoció de la salut i prevenció de la malaltia, l’accessibilitat i coordinació assistencial, i l’atenció i seguiment farmacoterapèutic
  • Donada la importància de garantir una atenció farmacèutica continuada i adequada al pacient al llarg de tot el procés terapèutic, s’ha decidit signar aquest nou conveni amb l’objectiu de reforçar, estructurar i establir mecanismes que afavoreixin aquesta continuïtat i la qualitat en l’atenció farmacèutica

Barcelona, 9 de febrer de 2021. El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) han signat avui un conveni estratègic per desenvolupar projectes destinats a fomentar el desplegament de l’atenció farmacèutica en el marc del Sistema públic de Salut de Catalunya. Aquest conveni suposa un gran pas per la integració de la xarxa de farmàcies de Catalunya, permetent que esdevingui un punt d’atenció comunitària més dins del Sistema de Salut.  

L’atenció farmacèutica té potencial per augmentar de manera important el seu recorregut, sobretot, pel que fa a la seva cooperació i integració amb la resta de nivells assistencials. Això s’ha posat especialment de manifest en les iniciatives posades en marxa durant la COVID-19, en el marc de les quals l’accessibilitat i la capil·laritat de la xarxa d’oficines de farmàcies han refermat l’oportunitat d’avançar en la seva integració i consolidació com un element bàsic d’atenció sanitària de proximitat.

Alguns exemples d’aquestes iniciatives són la gestió del pla de medicació des de la farmàcia per evitar desplaçaments innecessaris a Centres d’Atenció Primària; el circuit per a l’entrega de proximitat de Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA) a través de la farmàcia comunitària i quan la farmàcia hospitalària ho sol·licita; el projecte Jo DIC! –acrònim de Derivació, Integració i Conscienciació–, amb l’objectiu de promoure una vigilància epidemiològica integrada; o l’estratègia de cribratge pilot de la COVID-19 que es va realitzar a les farmàcies del districte de Les Corts, a Barcelona.

3 grans àmbits d’actuació

Els projectes en què es concreta el Conveni estan relacionats amb 3 grans àmbits d’actuació. En primer lloc, la promoció de la salut i prevenció de la malaltia; en segon lloc, l’accessibilitat i coordinació assistencial; en tercer lloc, l’atenció i seguiment farmacoterapèutic a pacients amb malalties cròniques.

Alguns d’aquests projectes que contempla el Conveni ja estan en marxa, com és el cas del Programa de primeres dispensacions, el Programa de cribratge de càncer de còlon i recte i el Programa d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments. Així mateix, els que encara no ho estan, s’ha establert un sistema de priorització per anar-los desenvolupant progressivament, basat en aspectes operatius i de viabilitat, criteris assistencials, normatius i d’eines de sistemes d’informació.

Adopció de la marca “/Salut” per part de les farmàcies comunitàries

Atès que aquest Conveni suposa un avenç en la coordinació de les oficines de farmàcia com a part del Sistema públic de Salut de Catalunya, aquesta integració es farà visible a tot el sistema sanitari i a la ciutadania mitjançant l’adopció de la marca “/Salut” per part de les farmàcies, en els casos que es consideri adient.

Reforçar, estructurar i establir mecanismes per l’atenció farmacèutica continuada del pacient

Al 2010, es va aprovar el Concert d’Atenció Farmacèutica, signat entre el CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya –actualment vigent–, que estableix el marc de col·laboració entre ambdues institucions i regula la forma i les condicions en què la població assistida pel Sistema Nacional de Salut obté l’atenció farmacèutica de les oficines de farmàcia.

El CatSalut i CCFC coincideixen en el fet que per garantir una bona atenció del pacient és necessària una bona coordinació dels diferents nivells assistencials, que afavoreixi la coherència i continuïtat del procés i que acompanyi el pacient de manera fluïda segons les seves necessitats. En aquest sentit, donada la importància de garantir una atenció farmacèutica continuada i adequada al pacient al llarg de tot el procés terapèutic, s’ha decidit signar aquest nou conveni amb l’objectiu de reforçar, estructurar i establir mecanismes que afavoreixin aquesta continuïtat i la qualitat en l’atenció farmacèutica.

Material audiovisual de la signatura del conveni: https://we.tl/t-IVzNshmosT

El CCFC adverteix del risc que suposa per a la salut de les persones la proliferació de tests d’antígens sense garanties i demana a les autoritats sanitàries fer-los més accessibles en el marc d’un circuit regulat i segur

  • L’accés a tests d’antígens a través d’internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària, generen una falsa sensació de seguretat entre la població i, per tant, un risc de salut pública
  • Es demana regular l’accés dels tests d’antígens sota criteris epidemiològics i de salut pública per detectar possibles casos positius asimptomàtics i tallar ràpidament les cadenes de contagi
  • La xarxa de farmàcies de Catalunya s’ofereix de nou al sistema sanitari per desplegar un circuit de realització i/o dispensació controlat de tests d’antígens. Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, podrien contextualitzar el test, i garantir la qualitat  i traçabilitat dels mateixos

Barcelona, 2 de febrer de 2021. El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) adverteix del risc que suposa per a la salut de les persones la proliferació de tests d’antígens a través d’internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària.Davant aquesta situació, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya demana a les autoritats sanitàries fer més accessibles els tests d’antígens com a eina de control i detecció de la COVID-19 en el marc d’un circuit regulat i segur. 

Tenint en compte les xifres actuals d’incidència de la COVID-19, des de la corporació farmacèutica es creu necessari regular i promoure l’ús dels tests d’antígens, tal com fan altres països. Actualment, la normativa estableix que els tests d’antígens han de realitzar-se per professionals sanitaris en els centres i establiments sanitaris de diagnòstic, no podent-se adquirir per internet ni ser dispensats al públic a les farmàcies. L’objectiu és que tots els agents implicats puguin col·laborar per realitzar aquestes proves, sota criteris epidemiològics i de salut pública que consideri l’Administració Sanitària i, d’aquesta manera, detectar possibles casos positius asimptomàtics i tallar ràpidament les cadenes de contagi, augmentant la freqüència de realització dels mateixos.

Així mateix, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya recorda que els tests d’antígens són una prova més ràpida i econòmica que la PCR, però la sensibilitat és inferior. Partint d’aquesta premissa, pot ser una estratègia complementària a altres cribratges, però en cap cas un resultat negatiu en tests d’antígens pot eximir a l’usuari de prendre les mesures de prevenció davant la COVID-19 (distància, mans, mascareta).

Oferiment de la xarxa de farmàcies per desplegar un circuit validat, segur i amb registre de dispensació

La xarxa de farmàcies catalana s’ofereix de nou al sistema sanitari per desplegar un circuit de realització i/o dispensació de test d’antígens validat, segur, amb criteris racionals de necessitat, en un entorn d’assessorament professional i un registre en l’aplicació desenvolupada per l’Administració. Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, disposen de formació i coneixement suficient per contextualitzar el test, informar de les circumstàncies sota les quals caldria realitzar-los i/o dispensar-los i garantir la qualitat i traçabilitat dels mateixos.

Un exemple de col·laboració dels farmacèutics amb les autoritats sanitàries ha estat el programa pilot de cribratge de la COVID-19 a les farmàcies de Les Corts de Barcelona amb proves PCR, impulsat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Des de mitjans de desembre i fins al 22 de gener, els ciutadans d’entre 30 i 59 anys, prèviament convidats a participar-hi a través d’una carta o SMS,podien anar a la farmàcia a recollir el kit d’automostra de saliva i, un cop a casa, es prenien la mostra i retornaven el kit a la farmàcia. Posteriorment s’enviava al laboratori i, a través de La Meva Salut, la persona que s’havia pres l’automostra rebia el resultat de la PCR, en un termini de 24 hores.  En aquests moments, està estudiant-se la possibilitat de desplegar aquest cribratge a la resta del territori.

ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT DE LA SALUT LLENCEN EL VÍDEO #RaonsperVacunarme AMB UN MISSATGE CONJUNT PER PROMOURE LA VACUNACIÓ ENFRONT LA COVID-19

Els col·legis professionals de l’àmbit de la salut de Catalunya s’han unit amb l’objectiu comú de promoure la vacunació entre els seus col·legiats i col·legiades enfront la COVID-19. Per aquest motiu, han llençat el vídeo #RaonsperVacunarme, en el qual, a través de les veus de 13 representants de nou professions (metges, infermeres, odontòlegs, farmacèutics, veterinaris, psicòlegs, fisioterapeutes, podòlegs i treballadores socials), fan una crida a tots els professionals de la salut perquè es vacunin, cadascú en el moment que li arribi el torn, segons l’estratègia de vacunació dissenyada per les autoritats sanitàries.

La vacunació contra la COVID-19 és, juntament amb les mesures de prevenció, la millor estratègia de què disposem ara mateix per lluitar contra la pandèmia. Assolir la immunitat de grup a través de la vacunació és el gran objectiu i els professionals de la salut hi juguen un paper clau, ja que, no tan sols són els principals prescriptors de la vacunació, sinó que el seu comportament és un exemple per als ciutadans i és clau per consolidar la confiança en les vacunes.

Els professionals que apareixen al vídeo donen raons de pes per vacunar-se enfront la COVID-19: per compromís ètic, per confiança en la ciència, pels pacients que tant han patit, pels companys, per la família, per les persones grans, pels infants, per recuperar l’economia, etc. Arguments que tots ells defensen des del seu rol professional, però també com a ciutadans i membres de la societat.

El vídeo #RaonsperVacunarme és una iniciativa conjunta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi de Psicologia de Catalunya, el Col·legi de Podòlegs de Catalunya i el Col·legi de Treball Social de Catalunya.

Les farmàcies catalanes posen en marxa una campanya per promoure el bon ús de les mascaretes entre la població

  • Els farmacèutics, a través d’aquesta campanya impulsada pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), volen insistir en la importància del bon ús de la mascareta, especialment durant les festes de Nadal, fonamental per prevenir els contagis i frenar l’expansió de la COVID-19
  • L’objectiu és divulgar, entre altres qüestions, com s’ha de posar i treure la mascareta, cada quant s’ha de renovar i on s’ha de llençar un cop utilitzada
  • Una vegada més, la xarxa de més de 3.200 oficines de farmàcies de Catalunya i els més d’11.000 farmacèutics comunitaris demostren el seu compromís amb la salut de les persones, i sumen esforços per disminuir el nombre de contagis

Barcelona, 14  de desembre de 2020. “Com m’he de posar la mascareta? Com me l’haig de treure? Cada quant l’he de renovar? Què haig de fer si la vull llençar?”. Aconseguir que la població sàpiga respondre correctament aquestes preguntes, especialment durant les festes de Nadal, és fonamental per prevenir els contagis i frenar l’expansió de la COVID-19. Davant aquest escenari, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en coordinació amb els Col·legis de Farmacèutics de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, ha posat en marxa una campanya que, sota el lema “La mascareta al seu lloc”, té com a objectiu promoure el bon ús de la mascareta.

Els materials de la campanya

La campanya té com a material principal un cartell informatiu amb tres missatges clau. En primer lloc, per tal que la mascareta sigui efectiva, s’ha de portar ben posada i ajustada. En segon lloc, és important que la renovem per tal de dur-la en bon estat. I, finalment, cal tenir en compte la qualitat de la mateixa i que estigui certificada.

D’altra banda, també s’han elaborat sis infografies, que ajuden a resoldre els dubtes més freqüents dels usuaris. D’una manera molt visual, en les infografies es detalla que la mascareta ha de cobrir nas, boca i barbeta i s’ha d’ajustar la part metàl·lica al nas; que abans de posar-nos-la ens hem de rentar les mans amb aigua i sabó; un cop col·locada, no l’hem de tocar amb les mans i, si ho hem de fer, hem de rentar-nos-les primer amb aigua i sabó. Aquesta higiene de mans també és molt important a l’hora de retirar-la.

En les peces gràfiques també es detallen les característiques de les diferents tipologies de mascareta, quan renovar-la (cada 4-8 hores) i com guardar-la (bossa independent preferentment transpirable), així com la manera correcta de llençar aquests elements protectors, que sempre hauran d’anar a la fracció resta.

La xarxa de farmàcies, un recurs sanitari valuós en la lluita contra la COVID-19

Gràcies a la seva l’accessibilitat, proximitat i capil·laritat, les farmàcies comunitàries tenen un enorme potencial com a recurs sanitari, fet que ja es va demostrar en la primera onada de la pandèmia, on van tenir un paper clau a l’hora d’informar, tranquil·litzar i aconsellar la població quan s’adreçava a les oficines de farmàcia amb diverses casuístiques, més enllà de la seva tasca habitual relacionada amb l’àmbit del medicament.

En aquest sentit, aquesta campanya que s’impulsa és un exemple més de la capacitat de la xarxa de 3.200 farmàcies de Catalunya per donar resposta a les necessitats de la població en un moment tan crucial com l’actual i en el marc de la crisi sanitària que estem vivint.

El futur és la integració: Pel pacient. Per la qualitat.


Logo Jornada Consell 2018

En el marc de la 3a Jornada del Consell d’Estratègia i Accions per a la Farmàcia Comunitària 2018-2020, s’ha reflexionat sobre el futur de la integració dels serveis farmacèutics al sistema sanitari com a fil conductor dels diferents panells d’experts i conferències que han tingut lloc.

Està prou integrada la farmàcia en el sistema sanitari? Quin és el rol que han de tenir els farmacèutics comunitaris? Quin és el futur dels serveis d’atenció farmacèutica? Com podem millorar-ne la qualitat? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals s’ha donat resposta en aquesta 3a edició de la Jornada organitzada des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), que va tenir lloc el passat 27 de novembre i a la que vau assistir prop de 200 farmacèutics.

Quines són les conclusions a les quals s’ha arribat? Quina és l’estratègia i les accions que es duran a terme a la farmàcia catalana els propers 2 anys? Consulta el document resum de la 3a JORNADA i les conclusions ()

Tant si no vas poder assistir com si ho vas fer, però t’agradaria conèixer els continguts del que es va parlar, aquí tens disponibles els vídeos de la Jornada.
I, per si no pots veure’ls tots, a les notes de premsa (NP, dossier premsa) trobaràs un resum del més destacat del que es va dir.

Vídeo de la inauguració, amb Jordi de Dalmases, President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i del COF Barcelona, Josep Aiguabella, President COF Lleida, Joaquim Nolla, President COF Tarragona i  Rosa Núria Aleixandre, Presidenta COF Girona.

Amb la Jornada es pretén pensar el futur i com ens organitzem. Donar impuls a la professió i al paper del farmacèutic en l’àmbit assistencial.

La xarxa de farmàcies, propera i amb capil·laritat, també és una xarxa en matèria de TiC, que cal aprofitar i potenciar la utilitat d’aquesta eina en el posicionament cap a una farmàcia assistencial.

Jordi de Dalmases, president del Consell

Definim el futur dels serveis d’atenció farmacèutica: què estem fent i què més podem aportar, amb M. Pilar Gascón, Secretària del Consell, Josep Torrent, Director de l’Àrea del Medicament del CatSalut i amb Jordi de Dalmases, President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, com a moderador.

L’informe de la Central de Resultats de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària (AQUAS) publicat el proppassat mes de juliol, analitza per primera vegada l’activitat de la farmàcia catalana vinculada a la prestació d’activitats assistencials.

Xarxa de farmàcies sentinella: la vigilància sindròmica de la grip ha permès demostrar que la farmàcia té utilitat en aquesta tasca i contribuir a identificar l’inici de la grip.

Els nous cinc reptes que encara el Consell: l’atenció farmacèutica a les primeres dispensacions; l’elaboració d’una Guia per a l’abordatge de la hipertensió arterial (HTA) a la farmàcia i el registre de la tensió arterial; identificar indicadors de l’activitat del farmacèutic comunitari per monitoritzar l’activitat i millorar-ne la seva qualitat; la detecció de la malaltia de Chagas i millorar i avaluar l’adherència al tractament dels pacients amb tuberculosi latent.

M.Pilar Gascón, secretària del Consell

Visualitzem les farmàcies com a 3.202 portes d’entrada al sistema sanitari.

La voluntat és continuar consolidant la confiança i el treball actual comú, dins del marc actual, entre el CatSalut i el Consell i posar en valor l’activitat de la farmàcia comunitària i els seus professionals en l’entorn sanitari de Catalunya.

Per obtenir un sistema de qualitat caldrà formació, registre i avaluació dels programes i posar al dia la legislació vigent.

Josep Torrent, director de l’Àrea de Medicament de CatSalut.

Servei no registrat, servei no realitzat, amb Àngels Dronda, farmacèutica comunitària i vicesecretària del Consell, Anna Garcia-Altès, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), Joan Calduch, Vocal del Consell responsable de l’Àrea tecnològica, Corine Zara, Gerent d’Acció Territorial del Medicament del CatSalut i amb Joaquim Nolla, President del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona i tresorer del Consell, com a moderador.

L’única manera d’aconseguir el reconeixement dels múltiples serveis que esta donant la farmàcia, i per tant del farmacèutic, és el registre. Tanmateix per a fer-ho es necessiten uns protocols d’actuació i una pla de qualitat per a cada servei que es realitza.

El sistema de registre digital ha de ser ràpid i no ferragós per fer-lo factible en el dia a dia de les farmàcies.

Àngels Dronda, farmacèutica comunitària i vicesecretaria de Consell

L’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya permet als actors del sistema rendir comptes, comparar-se amb altres proveïdors de serveis de salut i aportar transparència al sistema.

La inclusió de la farmàcia comunitària, per primera vegada, al 2018, a la Central de Resultats, és el primer pas per arribar als informes que s’emeten en altres recursos sanitaris, com els centres d’atenció primària o els hospitals.

Anna Garcia-Altés, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Cal reflexionar sobre les dades útils que podria aportar la professió farmacèutica.

S’hauria de disposar d’un repositori únic estandarditzat on tots els professionals que tenen el lideratge del registre puguin participar-hi.

Joan Calduch, vocal del Consell de Col·legis de Farmacèutics i Tresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Presenta diferents experiències d’integració de la farmàcia comunitària com a agent de salut en estructures de gestió i participació del territori.

Corine Zara, gerent d’Acció Territorial del Medicament del CatSalut

Atenció farmacèutica i abordatge a la cronicitat, amb Sebastià J. Santaeugènia, Director Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla Director Sociosanitari, i amb Josep Aiguabella, President del Col·legi de Farmacèutics de Lleida i vicepresident del Consell, com a moderador.

La projecció per als propers anys proporciona una visió de les necessitats emergents del col·lectiu de malalts crònics i complexes i la pertinença d’enfocaments multisectorials i pluri professionals per minorar l’impacte sobre el sistema de la càrrega de la malaltia generada.

De les persones que viuen a residències a Catalunya, el 32,4% responen al perfil de pacient crònic complex (PCC) i el 9,3% al de pacient amb malaltia crònica avançada (MACA).

El model farmacèutic no pot anar separat del model assistencial. Aquest model ha d’estar centrat en el benefici i en la salut de les persones, garantint la màxima aplicabilitat possible.

Sebastià J. Santaeugènia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari

La intervenció dels professionals sanitaris en el pacient crònic: què es fa i què es pot millorar, amb Guillermo Bagaria, farmacèutic comunitari i vicetresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb Esther Limón, metge especialista en Medicina de Família i Comunitària, amb Javier González, farmacèutic adjunt del Servei de Farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic i amb Rafel Guayta-Escolies, Director de projectes i recerca del Consell, com a moderador.

La visualització de tres vídeos que mostren el curs clínic d’un malalt per tres estadis diferents de la malatia va servir com a fil conductor per debatre sobre com hauria de ser l’atenció al pacient per part dels diferents agents sanitaris.

Cal posar en valor la funció del farmacèutic per “explicar, informar i acompanyar el pacient per aconseguir objectius de control terapèutic”.

Necessitat de disposar d’un sistema integrat d’informació compartida, imprescindible per a la contínua presa de decisions i un feedback evolutiu que optimitzi l’assistència.

Guillermo Bagaria, vicetresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

És clau compartir informació i que tots els agents implicats treballem en la mateixa línia.

Javier González, farmacèutic adjunt del Servei de Farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic

Tenir carteres de serveis alineades i comunes és un element que pot millorar la integració dels diferents agents de salut.

En relació amb l’atenció domiciliària, com a exemple, “no importa qui faci què, però que es faci”.

Esther Limón, metgessa especialista en Medicina de Família i Comunitària

Vídeo de la cloenda, amb Jordi de Dalmases, President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i del COF Barcelona.

Presència en el territori i proximitat són les peces perfectes per orientar la brúixola cap a la farmàcia assistencial, que és l’única via per poder seguir el futur.

L’èxit d’aquest futur, que passa per la integració dels professionals sanitaris serà directament proporcional al que aportem en la millora de la salut de les persones.

Jordi de Dalmases, president del Consell