Page 90 - Memòria 2016 - CCFC
P. 90
Comunicació

7. 

Des del Consell s’han atès abastament les peticions dels 

mitjans de comunicació, tant d’àmbit general com de 
l’especialitzat, proporcionant informació sobre temes pro- 

fessionals capdavanters a l’estat i també sobre la proble- 
màtica dels impagaments.90
   88   89   90   91   92