Page 91 - Memòria 2016 - CCFC
P. 91ya
El Consell en els mitjans
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
A
IC
UN
M
O
Campanya Pren-te el pols
C


Serveis professionals, amb menció al COFB


Envelliment 
actiu i saludableInfarma Barcelona 2017
Retards en el pagament, amb menció a les farmàcies catalanes
91
   89   90   91   92   93